Cnema, Norrköping - 6/9

Visning och samtal med Salad Hilowle, Bilan Osman och Jessica Hallbäck.

För alla intresserade visar vi de åtta filmerna som ingår i RÖST serien på kvällstid. Konstnären/adbustern Jessica Hallbäck, regissören Salad Hilowle och journalisten Bilan Osman samtalar efter filmvisningen. Genom deras samtal får vi tre olika ingångar på samhällsengagemang och vi får höra vad som engagerar och inspirerar till deras arbete.

Visningen arrangeras i samarbete med SENSUS Norrköping.


Länkar Eventinfo → Facebookevent →
Dela

Filmer som visas

Waryaa

Salad Hilowle

En plats i Europa

Cecilia Parsberg & Erik Pauser

Centrum

Tuna Özer & Camila-Catalina Fernandez

Grannar

Nazira Abzalova & Karin Wegsjö

Stamnätet

Clara Bodén

Nickname Szanto

Henrik Hanson

Noratanten

Ninja Strååt