Kalmar Stadsfest, Kalmar - 10/8

Filmvisning och paneldiskussion om ungas bild av Sverige – inför valet 2018.

Panelsamtal med:

Christina Schöning som jobbar med film på Filmregion Sydost men även visar dokumentärfilm för Kalmarborna i Doc Lounge.

Björn Melin som sedan många år är medlem i Kalmar Filmstudios styrelse.

Daniel Sylén som arbetar som IKT-samordnare på Kalmarsundsskolan och som också är med i Kalmars filmstudios styrelse.

Vera Haugaard som undervisar i filmkunskap på Estetiska programmet på Jenny Nyström i Kalmar.

Moderator: Fredrik Wiebert

Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Folkets Bio.


Länkar Mer info →
Dela

Filmer som visas

Nickname Szanto

Henrik Hanson

En plats i Europa

Cecilia Parsberg & Erik Pauser

Noratanten

Ninja Strååt