Marielund, Norrköping - 16/8

Visning Aktivisterna och Stamnätet

Under sommaren anordnar Flimmer utomhusvisningar runt om i Norrköping. En röst film visas per visningstillfälle.

Filmerna börjar efter solens nedgång och därför är starttiderna vid varje film ungefärliga. Kom gärna i god tid och ta en plats eftersom det ibland kan vara flera hundra personer på en visning.


Dela

Filmer som visas

Aktivisterna

Jennifer Norström & Joanna Karlberg

Stamnätet

Clara Bodén